BẢNG BÁO GIÁ VÀ CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA

Luxury Care chuyên tiếp nhận sửa chữa và bảo hành đồng hồ chính hãng của quý khách, tùy vào hiện trạng đồng hồ cũng như mức độ hư hỏng bên trong bộ máy mà kỹ thuật viên sẽ tư vấn và đề xuất những hạng mục cần phải thực hiện cho quý khách, qua đó Luxury Care sẽ có những sự điều chỉnh về giá cả sao cho hợp lý nhất.

Dưới đây là bảng sơ lược những hạng mục cơ bản đi kèm với báo giá sửa chữa và bảo hành đồng hồ dự kiến. Luxury Care đã liệt kê đầy đủ và minh bạch, đồng thời hỗ trợ hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt giúp quý khách thuận tiện hơn trong quá trình tìm hiểu.

Nếu quý khách gặp phải những trường hợp không nằm trong bảng hạng mục và báo giá bên dưới, vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline 028 3900 8888 để được tư vấn trực tiếp.

STT CÁC HẠNG MỤC THỜI GIAN DỰ KIẾN TRẢ MỨC GIÁ (VNĐ) BẢO HÀNH NỘI DUNG CÔNG VIỆC
ITEM LIST OF ACCESSORIES REPAIR & REPLACEMENT Estimated Lead Time Price (VNĐ) GUARANTEE SCOPE OF WORK
1 Thay Pin 30 Phút 250.000 – 500.000 12 Tháng Thay Pin Chính Hãng Của Mỹ Và Thụy Sĩ (Energizer, Renata)
Battery Replacement 30 Minutes 12 Months USA and Swiss Genuine Batteries Replacement (Energizer, Renata)
2 Thay Gioăng Đáy (Ở Nắp Sau Đồng Hồ) 2 Ngày 200.000 12 Tháng Trên Một Năm Khách Hàng Phải Thay 1 Lần Để Đảm Bảo Độ Chịu Nước
Caseback Gasket Replacement 2 Days 12 Months Over a year, Caseback Gasket should be replaced to guarantee water resistant.
3 Thay Gioăng Núm Ty 2 Ngày 200.000 12 Tháng Trên Một Năm Khách Hàng Phải Thay 1 Lần Để Đảm Bảo Độ Chịu Nước
Crown Gasket Replacement 2 Days 12 Months Over a year, Crown Gasket should be replaced to guarantee water resistant.
4 Thay Ty 5 Ngày 400.000 – 800.000 12 Tháng Đã Bao Gồm Thay Gioăng Núm Ty
Stem Replacement 5 Days 12 Months Included Crown Gasket Replacement
5 Làm Nước 2 Ngày 400.000 – 800.000 6 Tháng Đã Bao Gồm Thay Gioăng Núm Ty
Water Resistance 2 Days 6 Months Included Crown Gasket Replacement
6 Lau Dầu Máy Pin (Quartz) Nhật 7 Ngày 500.000 – 1.000.000 6 Tháng Tháo Bung Toàn Bộ Máy,Lau Từng Chi Tiết Bộ Phận Trong Máy
Cleaning Japan Quartz Movement 7 Days 6 Months Disassemble and Clean all parts of Quartz Movement
7 Lau Dầu Máy Pin(Quartz) Thụy Sĩ 7 Ngày 500.000 – 2.000.000 6 Tháng Tháo Bung Toàn Bộ Máy,Lau Từng Chi Tiết Bộ Phận Trong Máy
Cleaning Swiss Quartz Movement 7 Days 6 Months Disassemble and Clean all parts of Quartz Movement
8 Lau Dầu Máy Tự Động (Automatic) Nhật 7 Ngày 600.000 – 1.000.000 6 Tháng Tháo Bung Toàn Bộ Máy,Lau Từng Chi Tiết Bộ Phận Trong Máy
Cleaning Japan Automatic Movement 7 Days 6 Months Disassemble and Clean all parts of Automatic Movement
9 Lau Dầu Máy Tự Động(Automatic) Thụy Sĩ 7 Ngày 600.000 – 3.000.000 6 Tháng Tháo Bung Toàn Bộ Máy,Lau Từng Chi Tiết Bộ Phận Trong Máy
Cleaning Swiss Automatic Movement 7 Days 6 Months Disassemble and Clean all parts of Automatic Movement
10 Thay IC Máy Quartz Nhật 7 Ngày 600.000 – 2.000.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
IC Replacement for Japan Quartz Movement 7 Days 12 Months Genuine Accessories for each Brand
11 Thay IC Máy Quartz Thụy Sĩ 7 Ngày 600.000 – 5.000.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
IC Replacement for Swiss Quartz Movement 7 Days 12 Months Genuine Accessories for each Brand
12 Thay Cuộn Dây (Dây Thều) Máy Tự Động Nhật 7 Ngày 600.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Mainspring Replacement for Japan Automatic Movement 7 Days 12 Months Genuine Accessories for each Brand
13 Thay Cuộn Dây (Dây Thều) Máy Tự Động Thụy Sĩ 7 Ngày 700.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Mainspring Replacement for Swiss Automatic Movement 7 Days 12 Months Genuine Accessories for each Brand
14 Thay Vành Tóc (Dây Tóc) Máy Tự Động Nhật 10 Ngày 700.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Hairspring Replacement for Japan Automatic Movement 10 Days 12 Months Genuine Accessories for each Brand
15 Thay Vành Tóc (Dây Tóc) Máy Tự Động Thụy Sĩ 10 Ngày 800.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Hairspring Replacement for Swiss Automatic Movement 10 Days 12 Months Genuine Accessories for each Brand
16 Thay Bánh Xe Thông Thường Máy Nhật 10 Ngày 300.000 – 500.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Balance Wheel Replacement for Japan Movement 10 Days 12 Months Genuine Accessories for each Brand
17 Thay Bánh Xe Thông Thường Máy Thụy Sĩ 10 Ngày 400.000 – 600.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Balance Wheel Replacement for Swiss Movement 10 Days 12 Months Genuine Accessories for each Brand
18 Thay Mặt Số Phụ Thuộc Hãng Tùy theo thương hiệu Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Dial Replacement According to Manufacturer According to Brand Name Genuine Accessories for each Brand
19 Thay Kim Phụ Thuộc Hãng Tùy theo thương hiệu 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Hand Replacement According to Manufacturer According to Brand Name 12 Months Genuine Accessories for each Brand
20 Thay Ngựa Máy Nhật 7 Ngày 600.000 – 1.000.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Lever Replacement for Japan Movement 7 Days 12 Months Genuine Accessories for each Brand
21 Thay Ngựa Máy Thụy Sĩ Phụ Thuộc Phụ Kiện Phụ thuộc hãng 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Lever Replacement for Swiss Movement Subject to Accessories Availability According to Manufacturer 12 Months Genuine Accessories for each Brand
22 Thay Bộ Tự Động Máy Nhật 7 Ngày 700.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Japan Automatic Movement Replacement 7 Days 12 Months Genuine Accessories for each Brand
23 Thay Bộ Tự Động Máy Thụy Sĩ 7 Ngày 900.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Swiss Automatic Movement Replacement 7 Days 12 Months Genuine Accessories for each Brand
24 Thay Vành Lịch Máy Nhật Phụ Thuộc Phụ Kiện 500.000 – 700.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Balance Calendar Replacement for Japan Movement Subject to Accessories Availability 12 Months Genuine Accessories for each Brand
25 Thay Vành Lịch Máy Thụy Sĩ Phụ Thuộc Phụ Kiện Phụ thuộc hãng 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Balance Calendar Replacement for Swiss Movement Subject to Accessories Availability According to Manufacturer 12 Months Genuine Accessories for each Brand
26 Thay Bánh Xe Lịch Máy Nhật 5 Ngày 400.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Calendar Wheel Replacement for Japan Movement 5 Days 12 Months Genuine Accessories for each Brand
27 Thay Bánh Xe Lịch Máy Thụy Sĩ 5 Ngày 500.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Calendar Wheel Replacement for Swiss Movement 5 Days 12 Months Genuine Accessories for each Brand
28 Thay Bánh Xe Chuyền Máy Nhật 5 Ngày 500.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Main Wheel Replacement for Japan Movement 5 Days 12 Months Genuine Accessories for each Brand
29 Thay Bánh Xe Chuyền Máy Thụy Sĩ 5 Ngày 600.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Main Wheel Replacement for Swiss Movement 5 Days 12 Months Genuine Accessories for each Brand
30 Khoan Tiện Ốc Máy Nhật 5 Ngày 400.000/1 lổ + 1 ốc 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Drill Screw Caps for Japan Movement 5 Days 400.000/ 1 hole + 1 screw 12 Months Genuine Accessories for each Brand
31 Khoan Tiện Ốc Máy Thụy Sĩ 5 Ngày 500.000/1 lổ + 1 ốc 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Drill Screw Caps for Swiss Movement 5 Days 500.000/ 1 hole + 1 screw 12 Months Genuine Accessories for each Brand
32 Thay Kính Cứng Thường (Mineral)Phẳng Tròn,Vuông 7 – 10 Ngày 500.000 – 1.000.000 Tùy Theo Kích Cỡ (To, Nhỏ, Dày, Mỏng)
Mineral Crystals Replacement (Flat, Curve, Square) 7 – 10 Days Depending on The Size (Large, Small, Thick, Thin)
33 Thay Kính Cứng Thường (Mineral) Mo Tròn, Mo Vuông 7 – 10 Ngày 500.000 – 1.500.000 Tùy Theo Kích Cỡ(To, Nhỏ, Dày, Mỏng)
Mineral Crystals Replacement (Rounded up, Squared up) 7 – 10 Days Depending on The Size (Large, Small, Thick, Thin)
34 Thay Kính Sapphire Phẳng Tròn 7 – 10 Ngày 800.000 – 1.500.000 Tùy Theo Kích Cỡ (To, Nhỏ, Dày, Mỏng)
Sapphire Crystals Replacement (Flat, Curve) 7 – 10 Days Depending on The Size (Large, Small, Thick, Thin)
35 Thay Kính Sapphire Mo Tròn 7 – 10 Ngày 1.000.000 – 2.000.000 Tùy Theo Kích Cỡ (To, Nhỏ, Dày, Mỏng)
Sapphire Crystals Rounded Up Replacement 7 – 10 Days Depending on The Size (Large, Small, Thick, Thin)
36 Thay Kính Phức Tạp Phụ Thuộc Phụ Kiện Phụ thuộc hãng Tùy Theo Kích Cỡ (To, Nhỏ, Dày, Mỏng)
Complex Crystals Replacement Subject to Accessories Availability According to Manufacturer Depending on The Size (Large, Small, Thick, Thin)
37 Đánh Bóng Kính 2 – 5 Ngày 150.000 – 500.000 Tùy Độ Trầy Xước
Crystals Polishing 2 – 5 Days Depending on the Scratch
38 Đánh Bóng Dây 2 – 5 Ngày 300.000 – 700.000 Tùy Độ Trầy Xước
Bracelet Polishing 2 – 5 Days Depending on the Scratch
39 Đánh Bóng Vỏ 2 – 5 Ngày 200.000 – 500.000 Tùy Độ Trầy Xước
Case Polishing 2 – 5 Days Depending on the Scratch
40 Nhả Vàng Phân Kim + Đánh Bóng 7 Ngày 800.000 – 2.000.000
Scouring PVD Gold + Polishing 7 Days
41 Thay Chốt Dây 2 Ngày Phụ thuộc hãng 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Cotter Pin Replacement 2 Days According to Manufacturer 12 Months Genuine Accessories for each Brand
42 Đo Sai Số + Cân Chỉnh Sai Số Nhanh Chậm Máy Tự Động Nhật 5 Ngày 200.000 Sử Dụng Máy Đo
Measuring Error + Calibration Fast/Slow for Japan Automatic Movement 5 Days Use Gauge Machine
43 Đo Sai Số + Cân Chỉnh Sai Số Nhanh Chậm Máy Tự Động Thụy Sĩ 5 Ngày 300.000 Sữ Dụng Máy Đo
Measuring Error + Calibration Fast/Slow for Swiss Automatic Movement 5 Days Use Gauge Machine
44 Đính Đá 3 Ngày 5.000/viên Tùy Theo Kích Cỡ Và Màu Sắc
Embellishment 3 Days 5000/piece Depending on The Size and Color
45 Cắt Mắc Chết 2 Ngày 100.000 Tùy Theo Loại Dây
Removing Watch Band Links 2 Days Depending on The Type of The Strap
46 Vệ Sinh Dây + Vỏ 2 Ngày 100.000 – 200.000 Tùy Theo Loại Dây
Cleaning Bracelet + Case 2 Days Depending on The Type of The Strap
47 Thay Pin Sạc Năng Lượng 5 Ngày 1.000.000 12 Tháng Phụ Kiện Chính Hãng Tùy Từng Thượng Hiệu
Rechargeable Battery Replacement 5 Days 12 Months Genuine Accessories for Each Brand

*Bảng báo giá sửa chữa và bảo hành đồng hồ chỉ mang tính chất dự kiến. Tùy vào hiện trạng và mức độ hư hỏng của đồng hồ mà chúng tôi sẽ có những sự điều chỉnh hợp lý nhất.

ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA

*Quý khách vui lòng để lại thông tin theo biểu mẫu bên dưới. Luxury Care sẽ chủ động liên hệ lại ngay khi nhận được yêu cầu.

  Tên khách hàng

  Địa chỉ Email

  Số điện thoại*

  Gửi tới?

  Tiêu đề thư

  Nội dung hỗ trợ

  File đính kèm (JPG, PNG <350kb)