Tag Archives: đồng hồ chronograph

đồng hồ chronograph là gì? chronograph hoạt động như thế nào

Đồng Hồ Chronograph Là Gì? Chronograph Sử Dụng Như Thế Nào?

Nhiều người nhầm lẫn rằng đồng hồ chronograph là đồng hồ 6 kim. Kỳ thực không hẳn như vậy. Một chiếc đồng hồ chronograph quả thực có thể có 6 kim, nhưng một chiếc đồng hồ 6 kim chưa chắc là đồng hồ chronograph.  Vậy định nghĩa chính xác của đồng hồ chronograph là gì? …